MÁY PHÁT ĐIỆN NAM NGUYÊN
MỘT LỰA CHỌN CHO NHIỀU NIỀM TIN

Sản phẩm

Máy phát điện cũ NIPPON SHARYO 410Kva

Máy phát điện cũ NIPPON SHARYO 410Kva

Máy phát điện đã qua sử dụng Hiệu NIPPON SHARYO 410KVA
Năm SX:2009
Model:
Động cơ: MAN
Đầu phát: STAMFORD
Công suất dự phòng: 400KVA
Công suất liên tục: 410KVA
Máy phát điện cũ AIRMAN 400Kva

Máy phát điện cũ AIRMAN 400Kva

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện cũ AIRMAN 400Kva chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: S6A2
Động cơ: Mitsubishi
Đầu phát: Taiyo
Công suất dự phòng: 425 KVA
Công suất liên tục: 400 KVA
Máy phát điện Cummins 400 KVA

Máy phát điện Cummins 400 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Cummins 400 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-DC400
Động cơ: Cummins-NTAA855-G7A
Đầu phát: Stamford HCI 444F1
Công suất dự phòng: 450 KVA
Công suất liên tục: 400 KVA
Máy phát điện Cummins 450KVA

Máy phát điện Cummins 450KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Cummins 450KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-DC450
Động cơ: Cummins-KTA19-G3
Đầu phát: Stamford HCI 544C1
Công suất dự phòng: 500 KVA
Công suất liên tục: 450 KVA
Máy phát điện Cummins 500 KVA

Máy phát điện Cummins 500 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Cummins 500 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-DC500
Động cơ: Cummins-kta19-g4
Đầu phát: Stamford HCI 544C1
Công suất dự phòng: 550 KVA
Công suất liên tục: 500 KVA
Máy phát điện Cummins 562 KVA

Máy phát điện Cummins 562 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Cummins 562 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-DC562
Động cơ: Cummins-KTA19-G5
Đầu phát: Stamford HCI 544C1
Công suất dự phòng: 625 KVA
Công suất liên tục: 562.5 KVA
Máy phát điện Shangchai 400 KVA

Máy phát điện Shangchai 400 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Shangchai 400 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-S350
Động cơ: 12V135AZLD
Đầu phát: TFW-350
Công suất dự phòng: 437.5 KVA
Công suất liên tục: 400 KVA
Máy phát điện Shangchai 450 KVA

Máy phát điện Shangchai 450 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Shangchai 450 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-S400
Động cơ: 12V135BZLD
Đầu phát: TFW-400
Công suất dự phòng: 500 KVA
Công suất liên tục: 450 KVA
Máy phát điện Shangchai 500 KVA

Máy phát điện Shangchai 500 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Shangchai 500 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-S450
Động cơ: 12V135BZLD2
Đầu phát: TFW-450
Công suất dự phòng: 562.5 KVA
Công suất liên tục: 500 KVA
Máy phát điện Shangchai 562.5 KVA

Máy phát điện Shangchai 562.5 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Shangchai 562.5 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-S500
Động cơ: 12V135BZLD1
Đầu phát: TFW-500
Công suất dự phòng: 625 KVA
Công suất liên tục: 562.5 KVA