MÁY PHÁT ĐIỆN NAM NGUYÊN
MỘT LỰA CHỌN CHO NHIỀU NIỀM TIN

HOTLINE:0989 44 22 49Tư Vấn Kỹ Thuật: 096 9026187

Sản phẩm

Máy phát điện Yanmar 10 KVA

Máy phát điện Yanmar 10 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Yanmar 10 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-Y10
Động cơ: 3TNV82A-GGE/11KW
Đầu phát: MYG-9
Công suất dự phòng: 11 KVA
Công suất liên tục: 10 KVA
Máy phát điện Weichai 10 KVA

Máy phát điện Weichai 10 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Weichai 10 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-W8
Động cơ: 295D
Đầu phát: TFW-8
Công suất dự phòng: 11.25 KVA
Công suất liên tục: 10 KVA
Máy phát điện Yanmar 12.5 KVA

Máy phát điện Yanmar 12.5 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Yanmar 12.5 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-Y13
Động cơ: 3TNV88-GGE/13.2KW
Đầu phát: MYG-11
Công suất dự phòng: 13.75 KVA
Công suất liên tục: 12.5 KVA
Máy phát điện Yanmar 13.5 KVA

Máy phát điện Yanmar 13.5 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Yanmar 13.5 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-Y14
Động cơ: 3TNV84T-GGE/15.8KW
Đầu phát: MYG-12
Công suất dự phòng: 14.9 KVA
Công suất liên tục: 13.5 KVA
Máy phát điện Yanmar 16.25 KVA

Máy phát điện Yanmar 16.25 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Yanmar 16.25 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-Y17
Động cơ: 4TN88-GGE/17.7KW
Đầu phát: MYG-14
Công suất dự phòng: 17.9 KVA
Công suất liên tục: 16.25 KVA
Máy phát điện Yanmar 19 KVA

Máy phát điện Yanmar 19 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Yanmar 19 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-Y20
Động cơ: 4TNV84T-GGE/21KW
Đầu phát: MYG-17
Công suất dự phòng: 21 KVA
Công suất liên tục: 19 KVA
Máy phát điện Kubota 11.3 KVA

Máy phát điện Kubota 11.3 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Kubota 11.3 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-Q11
Động cơ: V1505-E2BG/11.1KW
Đầu phát: MYG-10
Công suất dự phòng: 12.5 KVA
Công suất liên tục: 11.3 KVA
Máy phát điện Weichai 12.5 KVA

Máy phát điện Weichai 12.5 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Weichai 12.5 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-W10
Động cơ: 2100D
Đầu phát: TFW-10
Công suất dự phòng: 13.75 KVA
Công suất liên tục: 12.5 KVA
Máy phát điện Kubota 12.8 KVA

Máy phát điện Kubota 12.8 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Kubota 12.8 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-Q13
Động cơ: D1703-E2BG/12.8KW
Đầu phát: MYG-12
Công suất dự phòng: 14.1 KVA
Công suất liên tục: 12.8 KVA
Máy phát điện Shangchai 13.5 KVA

Máy phát điện Shangchai 13.5 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Shangchai 13.5 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-S12
Động cơ: 295AD
Đầu phát: TFW-12
Công suất dự phòng: 15 KVA
Công suất liên tục: 13.5 KVA
Máy phát điện Weichai 15 KVA

Máy phát điện Weichai 15 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Weichai 15 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-W12
Động cơ: 2100D
Đầu phát: TFW-12
Công suất dự phòng: 16.88 KVA
Công suất liên tục: 15 KVA
Máy phát điện Shangchai 16.88 KVA

Máy phát điện Shangchai 16.88 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Shangchai 16.88 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-S15
Động cơ: 395AD
Đầu phát: TFW-15
Công suất dự phòng: 18.75 KVA
Công suất liên tục: 16.88 KVA