MÁY PHÁT ĐIỆN NAM NGUYÊN
MỘT LỰA CHỌN CHO NHIỀU NIỀM TIN

HOTLINE:0989 44 22 49Tư Vấn Kỹ Thuật: 096 9026187

Máy phát điện Kubota

Máy phát điện YANMAR 25 KVA

Máy phát điện YANMAR 25 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện YANMAR 25KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: 4TN84-T
Động cơ: YANMAR
Đầu phát: STAMFORD
Công suất dự phòng: 25 KVA
Công suất liên tục: 20 KVA
Máy phát điện Kubota 8.5 KVTA

Máy phát điện Kubota 8.5 KVTA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Kubota 8.5 KVTA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-Q9
Động cơ: D1105-E2BG/8.4KW
Đầu phát: MYG-7.5
Công suất dự phòng: 9.4 KVA
Công suất liên tục: 8.5 KVA
Máy phát điện Kubota 11.3 KVA

Máy phát điện Kubota 11.3 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Kubota 11.3 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-Q11
Động cơ: V1505-E2BG/11.1KW
Đầu phát: MYG-10
Công suất dự phòng: 12.5 KVA
Công suất liên tục: 11.3 KVA
Máy phát điện Kubota 12.8 KVA

Máy phát điện Kubota 12.8 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Kubota 12.8 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-Q13
Động cơ: D1703-E2BG/12.8KW
Đầu phát: MYG-12
Công suất dự phòng: 14.1 KVA
Công suất liên tục: 12.8 KVA
Máy phát điện Kubota 17.5 KVA

Máy phát điện Kubota 17.5 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Kubota 17.5 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-Q17
Động cơ: V2203-E2BG/17.2KW
Đầu phát: MYG-15
Công suất dự phòng: 19.25 KVA
Công suất liên tục: 17.5 KVA
Máy phát điện Kubota 20 KVA

Máy phát điện Kubota 20 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Kubota 20 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-Q20
Động cơ: V2003-E2BG/20.4KW
Đầu phát: MYG-17
Công suất dự phòng: 22 KVA
Công suất liên tục: 20 KVA