MÁY PHÁT ĐIỆN NAM NGUYÊN
MỘT LỰA CHỌN CHO NHIỀU NIỀM TIN

HOTLINE:0989 44 22 49Tư Vấn Kỹ Thuật: 096 9026187

Sản phẩm

Máy phát điện Yanmar 45 KVA

Máy phát điện Yanmar 45 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Yanmar 45 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-Y50
Động cơ: 4TNV106-GGE/49.4KW
Đầu phát: MYG-40
Công suất dự phòng: 50 KVA
Công suất liên tục: 45 KVA
Máy phát điện Perkins 45 KVA

Máy phát điện Perkins 45 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Perkins 45 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-P40
Động cơ: 1004G
Đầu phát: TFW-40
Công suất dự phòng: 50 KVA
Công suất liên tục: 45 KVA
Máy phát điện Shangchai 50 KVA

Máy phát điện Shangchai 50 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Shangchai 50 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-S40
Động cơ: 4135D-1
Đầu phát: TFW-40
Công suất dự phòng: 56 KVA
Công suất liên tục: 50 KVA
Máy phát điện Deutz 50 KVA

Máy phát điện Deutz 50 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Deutz 50 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-D40
Động cơ: TD226B-3D
Đầu phát: TFW-40
Công suất dự phòng: 55 KVA
Công suất liên tục: 50 KVA
Máy phát điện Yanmar 50 KVA

Máy phát điện Yanmar 50 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Yanmar 50 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-Y55
Động cơ: 4TNV106T-GGE/56KW
Đầu phát: MYG-45
Công suất dự phòng: 55 KVA
Công suất liên tục: 50 KVA
Máy phát điện Weichai 56.25 KVA

Máy phát điện Weichai 56.25 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Weichai 56.25 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-W50
Động cơ: 4105ZD
Đầu phát: TFW-50
Công suất dự phòng: 62.5 KVA
Công suất liên tục: 56.25 KVA
Máy phát điện Perkins 56.25 KVA

Máy phát điện Perkins 56.25 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Perkins 56.25 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-P50
Động cơ: 1004TG
Đầu phát: TFW-50
Công suất dự phòng: 62.5 KVA
Công suất liên tục: 56.25 KVA
Máy phát điện Deutz 62.5 KVA

Máy phát điện Deutz 62.5 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Deutz 62.5 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-D50
Động cơ: TD226B-4D
Đầu phát: TFW-50
Công suất dự phòng: 68.75 KVA
Công suất liên tục: 62.5 KVA
Máy phát điện Shangchai 63 KVA

Máy phát điện Shangchai 63 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Shangchai 63 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-S50
Động cơ: 4135D-1
Đầu phát: TFW-50
Công suất dự phòng: 69 KVA
Công suất liên tục: 63 KVA
Máy phát điện Weichai 80 KVA

Máy phát điện Weichai 80 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Weichai 80 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-W64
Động cơ: 6105ZD
Đầu phát: TFW-64
Công suất dự phòng: 87.5 KVA
Công suất liên tục: 80 KVA
Máy phát điện Weichai 90 KVA

Máy phát điện Weichai 90 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Weichai 90 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-W75
Động cơ: 6105ZD
Đầu phát: TFW-75
Công suất dự phòng: 100 KVA
Công suất liên tục: 90 KVA
Máy phát điện Perkins 90 KVA

Máy phát điện Perkins 90 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Perkins 90 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-P80
Động cơ: 1006TG1A
Đầu phát: TFW-80
Công suất dự phòng: 100 KVA
Công suất liên tục: 90 KVA