MÁY PHÁT ĐIỆN NAM NGUYÊN
MỘT LỰA CHỌN CHO NHIỀU NIỀM TIN

HOTLINE:0989 44 22 49Tư Vấn Kỹ Thuật: 096 9026187

Sản phẩm

Máy phát điện Deutz 93.75 KVA

Máy phát điện Deutz 93.75 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Deutz 93.75 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-D75
Động cơ: TD226B-6D
Đầu phát: TFW-75
Công suất dự phòng: 103.75 KVA
Công suất liên tục: 93.75 KVA
Máy phát điện Shangchai 94 KVA

Máy phát điện Shangchai 94 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Shangchai 94 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-S75
Động cơ: 6135D-3
Đầu phát: TFW-75
Công suất dự phòng: 103 KVA
Công suất liên tục: 94 KVA
Máy phát điện Perkins 100 KVA

Máy phát điện Perkins 100 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Perkins 100 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-P90
Động cơ: 1006TG2A
Đầu phát: TFW-90
Công suất dự phòng: 112.5 KVA
Công suất liên tục: 100 KVA
Máy phát điện Weichai 112.5 KVA

Máy phát điện Weichai 112.5 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Weichai 112.5 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-W100
Động cơ: 6105AZLD
Đầu phát: TFW-100
Công suất dự phòng: 125 KVA
Công suất liên tục: 112.5 KVA
Máy phát điện Shangchai 125 KVA

Máy phát điện Shangchai 125 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Shangchai 125 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-S100
Động cơ: 6135AD-3
Đầu phát: TFW-100
Công suất dự phòng: 137.5 KVA
Công suất liên tục: 125 KVA
Máy phát điện Deutz 125 KVA

Máy phát điện Deutz 125 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Deutz 125 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-D100
Động cơ: TBD226B-6D
Đầu phát: TFW-100
Công suất dự phòng: 137.5 KVA
Công suất liên tục: 125 KVA
Máy phát điện Perkins 135 KVA

Máy phát điện Perkins 135 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Perkins 135 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-P120
Động cơ: 1006TAG
Đầu phát: TFW-120
Công suất dự phòng: 150 KVA
Công suất liên tục: 135 KVA
Máy phát điện Weichai 137.5 KVA

Máy phát điện Weichai 137.5 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Weichai 137.5 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-W120
Động cơ: 6105IZLD
Đầu phát: TFW-120
Công suất dự phòng: 150 KVA
Công suất liên tục: 137.5 KVA
Máy phát điện Deutz 150 KVA

Máy phát điện Deutz 150 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Deutz 150 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-D120
Động cơ: TBD226B-6D5
Đầu phát: TFW-120
Công suất dự phòng: 165 KVA
Công suất liên tục: 150 KVA
Máy phát điện Shangchai 168.75 KVA

Máy phát điện Shangchai 168.75 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Shangchai 168.75 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-S150
Động cơ: 6135AZD-1
Đầu phát: TFW-150
Công suất dự phòng: 187.5 KVA
Công suất liên tục: 168.75 KVA
Máy phát điện Weichai 170 KVA

Máy phát điện Weichai 170 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Weichai 170 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-W150
Động cơ: 6113ZLD
Đầu phát: TFW-150
Công suất dự phòng: 180 KVA
Công suất liên tục: 170 KVA
Máy phát điện Shangchai 225 KVA

Máy phát điện Shangchai 225 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Shangchai 225 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-S180
Động cơ: G128ZLD
Đầu phát: TFW-180
Công suất dự phòng: 250 KVA
Công suất liên tục: 225 KVA