MÁY PHÁT ĐIỆN NAM NGUYÊN
MỘT LỰA CHỌN CHO NHIỀU NIỀM TIN

HOTLINE:0989 44 22 49Tư Vấn Kỹ Thuật: 096 9026187

Sản phẩm

Máy phát điện cũ Denyo 60Kva

Máy phát điện cũ Denyo 60Kva

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện cũ Denyo 60Kva chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: Hino
Động cơ: HINO
Đầu phát: Taiyo
Công suất dự phòng: 75 KVA
Công suất liên tục: 60 KVA
Máy phát điện Yanmar 16.25 KVA

Máy phát điện Yanmar 16.25 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Yanmar 16.25 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-Y17
Động cơ: 4TN88-GGE/17.7KW
Đầu phát: MYG-14
Công suất dự phòng: 17.9 KVA
Công suất liên tục: 16.25 KVA
Máy phát điện cũ Denyo 60Kva

Máy phát điện cũ Denyo 60Kva

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện cũ Denyo 60Kva chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: WO4D-T
Động cơ: HINO
Đầu phát: Taiyo
Công suất dự phòng: 65 KVA
Công suất liên tục: 60 KVA
Máy phát điện cũ Denyo 75Kva

Máy phát điện cũ Denyo 75Kva

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện cũ Denyo 75Kva chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: Isu
Động cơ: ISUZU
Đầu phát: Taiyo
Công suất dự phòng: 80 KVA
Công suất liên tục: 70 KVA
Máy phát điện cũ Denyo 85Kva

Máy phát điện cũ Denyo 85Kva

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện cũ Denyo 85Kva chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: Hino
Động cơ: HINO
Đầu phát: Taiyo
Công suất dự phòng: 100 KVA
Công suất liên tục: 85 KVA
Máy phát điện cũ NES 90KVA

Máy phát điện cũ NES 90KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện cũ NES 90KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: HO6C-T
Động cơ: HINO
Đầu phát: NIPPON SHARYO
Công suất dự phòng: 100 KVA
Công suất liên tục: 90 KVA
máy phát điện DENYO 100kva

máy phát điện DENYO 100kva

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện DENYO 100kva chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: 4TN112-T
Động cơ: YANMAR
Đầu phát: TAIYO
Công suất dự phòng: 110 KVA
Công suất liên tục: 100 KVA
Máy phát điện cũ Denyo 100Kva

Máy phát điện cũ Denyo 100Kva

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện cũ Denyo 100Kva chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: 6D 14
Động cơ: Mitsubishi
Đầu phát: Taiyo
Công suất dự phòng: 120 KVA
Công suất liên tục: 100 KVA
Máy phát điện Yanmar 19 KVA

Máy phát điện Yanmar 19 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Yanmar 19 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-Y20
Động cơ: 4TNV84T-GGE/21KW
Đầu phát: MYG-17
Công suất dự phòng: 21 KVA
Công suất liên tục: 19 KVA
Máy phát điện cũ Denyo 125Kva

Máy phát điện cũ Denyo 125Kva

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện cũ Denyo 125Kva chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: 6D 14
Động cơ: Mitsubishi
Đầu phát: Taiyo
Công suất dự phòng: 150 KVA
Công suất liên tục: 120 KVA
Máy phát điện Yanmar 30 KVA

Máy phát điện Yanmar 30 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Yanmar 30 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-Y30
Động cơ: 4TNV98-GGE/34.1KW
Đầu phát: MYG-26
Công suất dự phòng: 33 KVA
Công suất liên tục: 30 KVA
máy phát điện Denyo 125kva

máy phát điện Denyo 125kva

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Denyo 125kva chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model:
Động cơ: PERKINS
Đầu phát: TAIYO
Công suất dự phòng: 135 KVA
Công suất liên tục: 125 KVA