MÁY PHÁT ĐIỆN NAM NGUYÊN
MỘT LỰA CHỌN CHO NHIỀU NIỀM TIN

HOTLINE:0989 44 22 49Tư Vấn Kỹ Thuật: 096 9026187

Sản phẩm

Máy phát điện Cummins 50 KVA

Máy phát điện Cummins 50 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Cummins 50 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-DC50
Động cơ: Cummins-4BTA3.9-G2
Đầu phát: Stamford UCI224D
Công suất dự phòng: 55 KVA
Công suất liên tục: 50 KVA
Máy phát điện Cummins 60 KVA

Máy phát điện Cummins 60 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Cummins 60 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-DC60
Động cơ: Cummins-4BTA3.9-G2
Đầu phát: Stamford UCI224E
Công suất dự phòng: 65 KVA
Công suất liên tục: 60 KVA
Máy phát điện Cummins 85 KVA

Máy phát điện Cummins 85 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Cummins 85 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-DC85
Động cơ: Cummins-6BT5.9-G1
Đầu phát: Stamford UCI274C
Công suất dự phòng: 95 KVA
Công suất liên tục: 85 KVA
Máy phát điện Kubota 11.3 KVA

Máy phát điện Kubota 11.3 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Kubota 11.3 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-Q11
Động cơ: V1505-E2BG/11.1KW
Đầu phát: MYG-10
Công suất dự phòng: 12.5 KVA
Công suất liên tục: 11.3 KVA
Máy phát điện Cummins 120 KVA

Máy phát điện Cummins 120 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Cummins 120 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-DC120
Động cơ: Cummins-6BTA5.9-G2
Đầu phát: Stamford UCI 274D1
Công suất dự phòng: 135 KVA
Công suất liên tục: 120 KVA
Máy phát điện Cummins 140 KVA

Máy phát điện Cummins 140 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Cummins 140 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-DC140
Động cơ: Cummins-6BTAA5.9-G2
Đầu phát: Stamford UCI 274E
Công suất dự phòng: 150 KVA
Công suất liên tục: 140 KVA
Máy phát điện Cummins 160 KVA

Máy phát điện Cummins 160 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Cummins 160 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-DC160
Động cơ: Cummins-6CTA8.3-G2
Đầu phát: Stamford UCI 274F1
Công suất dự phòng: 175 KVA
Công suất liên tục: 160 KVA
Máy phát điện Cummins 180 KVA

Máy phát điện Cummins 180 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Cummins 180 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-DC180
Động cơ: Cummins-6CTA8.3-G2
Đầu phát: Stamford UCI 274G1
Công suất dự phòng: 200 KVA
Công suất liên tục: 180 KVA
Máy phát điện Cummins 200 KVA

Máy phát điện Cummins 200 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Cummins 200 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-DC200
Động cơ: Cummins-6CTAA8.3-G2
Đầu phát: Stamford UCI 274H1
Công suất dự phòng: 225 KVA
Công suất liên tục: 200 KVA
Máy phát điện Cummins 225 KVA

Máy phát điện Cummins 225 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Cummins 225 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-DC225
Động cơ: Cummins-6LTAA8.9-G2
Đầu phát: Stamford UCI 274H2
Công suất dự phòng: 250 KVA
Công suất liên tục: 225 KVA
máy phát điện Cummins 600kva

máy phát điện Cummins 600kva

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Cummins 600kva chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: VTA28
Động cơ: Cummins
Đầu phát: Stamford
Công suất dự phòng: 650 KVA
Công suất liên tục: 625 KVA
Máy phát điện Weichai 12.5 KVA

Máy phát điện Weichai 12.5 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Weichai 12.5 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-W10
Động cơ: 2100D
Đầu phát: TFW-10
Công suất dự phòng: 13.75 KVA
Công suất liên tục: 12.5 KVA