MÁY PHÁT ĐIỆN NAM NGUYÊN
MỘT LỰA CHỌN CHO NHIỀU NIỀM TIN

HOTLINE:0989 44 22 49Tư Vấn Kỹ Thuật: 096 9026187

Sản phẩm

Máy phát điện cũ Cummins 850Kva

Máy phát điện cũ Cummins 850Kva

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện cũ Cummins 850Kva chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: KTA38-G2A
Động cơ: CUMMINS
Đầu phát: STAMFORD
Công suất dự phòng: 850 KVA
Công suất liên tục: 800 KVA
Máy phát điện Kubota 12.8 KVA

Máy phát điện Kubota 12.8 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Kubota 12.8 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-Q13
Động cơ: D1703-E2BG/12.8KW
Đầu phát: MYG-12
Công suất dự phòng: 14.1 KVA
Công suất liên tục: 12.8 KVA
Máy phát điện Cummins 250 KVA

Máy phát điện Cummins 250 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Cummins 250 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-DC250
Động cơ: Cummins-6LTAA8.9-G2
Đầu phát: Stamford UCDI 274K1
Công suất dự phòng: 275 KVA
Công suất liên tục: 250 KVA
Máy phát điện Shangchai 13.5 KVA

Máy phát điện Shangchai 13.5 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Shangchai 13.5 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-S12
Động cơ: 295AD
Đầu phát: TFW-12
Công suất dự phòng: 15 KVA
Công suất liên tục: 13.5 KVA
Máy phát điện Cummins 312 KVA

Máy phát điện Cummins 312 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Cummins 312 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-DC312
Động cơ: Cummins-MTAA1-G3
Đầu phát: Stamford HCI444D1
Công suất dự phòng: 350 KVA
Công suất liên tục: 312 KVA
Máy phát điện Weichai 15 KVA

Máy phát điện Weichai 15 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Weichai 15 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-W12
Động cơ: 2100D
Đầu phát: TFW-12
Công suất dự phòng: 16.88 KVA
Công suất liên tục: 15 KVA
Máy phát điện Cummins 350 KVA

Máy phát điện Cummins 350 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Cummins 350 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-DC350
Động cơ: Cummins-NTA855-G4
Đầu phát: Stamford HCI 444E1
Công suất dự phòng: 400 KVA
Công suất liên tục: 350 KVA
Máy phát điện Shangchai 16.88 KVA

Máy phát điện Shangchai 16.88 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Shangchai 16.88 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-S15
Động cơ: 395AD
Đầu phát: TFW-15
Công suất dự phòng: 18.75 KVA
Công suất liên tục: 16.88 KVA
Máy phát điện Cummins 375KVA

Máy phát điện Cummins 375KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Cummins 375KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-DC375
Động cơ: Cummins-NTAa855-G7
Đầu phát: Stamford HCI 444F1
Công suất dự phòng: 425 KVA
Công suất liên tục: 375 KVA
Máy phát điện Kubota 17.5 KVA

Máy phát điện Kubota 17.5 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Kubota 17.5 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-Q17
Động cơ: V2203-E2BG/17.2KW
Đầu phát: MYG-15
Công suất dự phòng: 19.25 KVA
Công suất liên tục: 17.5 KVA
Máy phát điện Cummins 400 KVA

Máy phát điện Cummins 400 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Cummins 400 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-DC400
Động cơ: Cummins-NTAA855-G7A
Đầu phát: Stamford HCI 444F1
Công suất dự phòng: 450 KVA
Công suất liên tục: 400 KVA
Máy phát điện Weichai 18.75 KVA

Máy phát điện Weichai 18.75 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Weichai 18.75 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-W15
Động cơ: 4100D
Đầu phát: TFW-15
Công suất dự phòng: 22.5 KVA
Công suất liên tục: 18.75 KVA